DigiWoodLab

DigiWoodLab – projektin tarkoitus on kehittää ja tutkia puurakenteita ja puurakentamista julkisen rakennuksen mittakaavassa käyttäen algoritmisia suunnittelumenetelmiä, sekä tietokoneavusteisia tuotantomenetelmiä hyödyntäen.

Digitaaliset suunnittelumenetelmät perustuvat suunnittelu- ja mallinnusohjelmien ohjaamiseen algoritmien, eli käskysarjojen, avulla. Tämä tapahtuu joko tähän tarkoitukseen luodulla ohjelmointikielellä tai visuaalisella ohjelmointityökalulla, jossa koodin kirjoittamisen sijaan luodaan yhteyksiä jo valmiiden ohjelmapätkien tai ”työkalupalikoiden” välille. Tällä tavoin pystytään käsittelemään monimutkaisia ongelmia ja yhtälöitä, sekä tuottamaan rakenteita, jollaisia olisi mahdotonta manuaalisin keinoin luoda. Näillä tavoin pystytään myös luomaan riippuvuuksia rakenteiden (tai minkä tahansa suunniteltavan kohteen) ja vapaasti määriteltävien määreiden, parametrien, välille.

Tietoteknisen kehityksen myötä myös tiedonsiirron ketju suunnittelusta tuotantoon voidaan toteuttaa kokonaan sähköisenä. Puurakenteiden tuotannossa käytettävät tietokoneohjatut työstökoneistot voivat lukea suunnittelijoilta tulevia tiedostoja. Tämä valmistusprosessin automatisointi mahdollistaa myös täysin yksilöllisten rakenneosien valmistamisen, rakenteiden massakustomoinnin, ilman lisäkustannuksia.

Algoritmit puurakenteissa

Algoritmit puurakenteissa kansi

Algoritmit puurakenteissa

menetelmät, mahdollisuudet ja tuotanto

 

Tuulikki Tanska ja Toni Österlund
Julkaisija: DigiWoodLab
Kieli: suomi
Vuosi: 2014
Sivumäärä: 174
ISBN: 978-952-62-0455-0 (PRINT), 978-952-62-0456-7 (PDF)
URN: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204567

 

LATAA KIRJA TÄSTÄ (PDF, 56Mt).


Algoritmit puurakenteissa on johdanto ja opas algoritmiavusteisen suunnittelun maailmaan. Kirja on jaettu viiteen kappaleeseen, jotka kuvaavat menetelmien teoriaa, työtapoja, tuotantoa ja esimerkkien kautta suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia.

Kirja on osa Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnassa vuoden 2012 lopulla käynnistettyä DigiWoodLab hanketta, jonka tarkoituksena on tutkia algoritmiavusteisen suunnittelun ja tietokoneohjatun työstön mahdollisuuksia ja potentiaalia arkipäivän puurakentamisessa. Kirjan tekijät ovat olleet mukana kehittämässä ja opettamassa algoritmiavusteista suunnittelua Oulun yliopistossa vuodesta 2008. Näiden vuosien aikana kerätyn kokemuksen ja tiedon pohjalta on kirjaan koottu laaja kuvaus algoritmiavusteisen suunnittelun nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Wuorio-palkinto DigiWoodLabin pilottiprojektille

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt vuoden 2014 Wuorio-palkinnon Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitokselta valmistuneelle Tuulikki Tanskalle 28.3.2014 Lahden Sibeliustalolla järjestetyillä Arkkitehtipäivillä. Palkinto myönnettiin diplomityöstä ”Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa. Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle”.

Palkinto annetaan vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Tanskan työtä ohjasi arkkitehti Toni Österlund ja valvoi professori Matti Sanaksenaho. Palkinto myönnetään ansiokkaasta digitaalisen suunnitteluprosessin hallinnan kehittämisestä ja loppuun viedystä sovelluksesta.

– Tuulikki Tanska on työssään tehnyt omia johtopäätöksiä algoritmiavusteisen suunnittelun soveltamisesta kaareviin kantaviin puurakenteisiin. Johtopäätöksensä pohjalta hän toteuttaa rakennelman 1/1 mittakaavaan ja tekee erittäin luontevan suunnitelman liikunta-­ ja uimahalliksi Linnanmaalle, palkinnon saajan valinnut arkkitehti Anna Brunow perustelee.

‐ Oulun yliopistolla on opiskelijoiden aloitteesta viety digitaalisia 3D‐suunnittelutyökaluja eteenpäin tavalla, joka palvelee koko rakennusalaa. Tästä oli todistuksena mm. vuonna 2011 Turkuun toteutettu Pudelma-­paviljonki, Brunow sanoo.

 

Diplomityön selostusosa on kokonaisuudessaan ladattavissa tästä linkistä.

Tuulikki_Tanska_diplomityö_2